Naši sponzori

Da bi jedan klub postao ozbiljan i uspješan, osim ogromne želje i strpljenja, potrebna je i pomoć ljudi i kompanija koji dijele iste slične sportske motive. Naši glavni partner i generalni sponzor je kompanija Lovćen Osiguranje, koja ima za cilj podršku razvoju sporta sa akcentom na mlađu populaciju. Zajedno sa njima periodično tokom cijele godine imaćemo raznorazne sportsko-kulturne manifestacije kroz koje će se naši članovi kluba edukovati i socijalizovati.
Kroz pomenuto partnerstvo Lovćen Osiguranje će u budućim zajedničkim promocijama od sada nuditi našim članovima bezbrižnu igru.
Lovćen osiguranje AD je prva osiguravajuća kuća u Crnoj Gori i kuća sa najdužom tradicijom u osiguranju, a po prikupljenoj premiji, kapitalu i tržišnom učešću je i vodeća osiguravajuća kuća na ovim prostorima.
Imamo velike ciljeve u daljem zajedničkom radu i nadamo se da će naš košarkaški klub iz ovog partnerstva porasti kao klub još više.