Naši sponzori

Da bi jedan klub postao ozbiljan i uspješan, osim ogromne želje i strpljenja, potrebna je i pomoć ljudi i kompanija koji dijele iste slične sportske motive. Naši glavni partneri je kompanija Lovćen Osiguranje, koja ima za cilj podršku razvoju sporta sa akcentom na mlađu populaciju. Zajedno sa njima periodično tokom cijele godine imaćemo raznorazne sportsko-kulturne manifestacije kroz koje će se naši članovi kluba edukovati i socijalizovati.
Kroz pomenuto partnerstvo Lovćen Osiguranje će u budućim zajedničkim promocijama od sada nuditi našim članovima bezbrižnu igru.
Lovćen osiguranje AD je prva osiguravajuća kuća u Crnoj Gori i kuća sa najdužom tradicijom u osiguranju, a po prikupljenoj premiji, kapitalu i tržišnom učešću je i vodeća osiguravajuća kuća na ovim prostorima.
Imamo velike ciljeve u daljem zajedničkom radu i nadamo se da će naš košarkaški klub iz ovog partnerstva porasti kao klub još više.