Mini basket

Treninzi Mini Basketa u košarkaškom klubu All Star su predviđeni za dječake i djevojčice uzrasta od 6 – 11 godina. Djeca u ovom uzrastu treniraju tri puta nedeljno, a treninzi se održavaju u hali srednje škole Gimnazija (centar grada) i hali osnovne škole Štampar Makarije (Blok 5).

Kao treneri, svakodnevno se suočavamo sa oslabljenim kao i nerazvijenim motoričkim sposobnostima djece. Veliki broj djece ne zna da trči, skače, ne savladavaju lakše koordinativne zadatke, nisu fleksibilni, mobilni, a mnogo ih je i sa već izraženim tjelesnim deformitetima.

Naši treneri, sa djecom ovog uzrasta, će kroz niz različitih motoričkih zadataka, sa rekvizitima i bez, uticati na razvoj brzine, koordinacije i fleksibilnosti, vodeći računa o posturi. To je period kada se na navedene sposobnosti može najviše uticati. U ovom periodu oni će ovladati svim osnovama kretanja: puzanjem, kotrljanjem, skakanjem, trčanjem, … Trening ima svoju strukturu, ali naglasak je isključivo na zabavi i socijalizaciji kao i razvoju ljubavi prema sportu i fizičkoj aktivnosti.                                 

GIMNAZIJA
SKOLICA KOŠARKE / MINI BASKET
PONEDELJAK 19 – 20h
ČETVRTAK 19 – 20h
PETAK 19 – 20h
ŠTAMPAR MAKARIJE
SKOLICA KOŠARKE / MINI BASKET
UTORAK 19 – 20h
ČETVRTAK 19 – 20h
SUBOTA 11.00 – 12.00h